Strategie

Een ieder kent het woord strategie wel, het wordt te pas en te onpas gebruikt.
Voor mij is #strategie een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een strategie is meestal bedoeld voor de lange #termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze moeten worden gemaakt uit mogelijke wegen en middelen.

We zien echter dat door de veranderende wereld en de snelheid waarin deze verandert een lange termijn strategie bijna niet meer werkt. Bedrijven moeten wendbaar worden gemaakt en blijven, daar komt ook agile en scrum vandaan. Een methodiek ontwikkelen waarbij bedrijven zich sneller kunnen aanpassen.
Een rolling strategy is dan ook meer op zijn plaats, goede momenten van evaluatie en bezinning.

Een bedrijf is strategisch #wendbaar als het in staat is om zijn strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgeving. Het grote probleem van het denken in traditionele begrippen als ‘verandering’, ‘reorganisatie’ of ‘transformatie’ is dat men er blijkbaar van uitgaat, of althans de indruk wekt, dat er na die verandering, reorganisatie of transformatie gedurende korte of langere tijd weer een stabiele situatie optreedt: een periode waarin de organisatie in relatieve rust kan werken en waarin men wacht op een mogelijke volgende verandering.

De werkelijkheid is echter anders. Veranderingen dienen zich voortdurend aan en bedrijven moeten daar dagelijks een antwoord op zien te vinden. Daarnaast zijn het zeker de mensen die het doen, maar spelen er ook andere factoren een rol als het gaat om het verandervermogen van een organisatie. De term ‘verandervermogen’ is wat mij betreft de verkeerde term, het draait om ‘wendbaarheid’. Dat lijkt misschien hetzelfde, maar dat is het niet.

Meer dan agile en scrum

Als men het over ‘wendbaarheid’ heeft, gaat het vaak over #agile werken, #zelfsturing of ‘scrummen’ in projecten. Dit zijn echter maar een paar stukjes van de puzzel. Wil je écht wendbaar worden, dan komt er veel meer bij kijken.
Je moet dan ook kijken naar aspecten als de #cultuur van de organisatie, hoe #wendbaar is de organisatie, welk leiderschap is aanwezig, hoe is de externe gerichtheid, is er een rolling strategy, hoe is de #digitale #transformatie ingeregeld en een merk-klantrelatie die soepel meebeweegt met veranderingen in de koers van het bedrijf.

De praktijk leert dat dit een grote opgave is en gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook omdat de vele veranderingen vaak zonder totaalvisie en onderliggend strategisch plan worden uitgevoerd. Zo blijkt uit onderzoek dat wendbaarheid bij driekwart van de topmanagers in de prioriteiten top-3 staat, maar ook dat de ‘agile transformation’ bij zes van de tien bedrijven nog in de kinderschoenen staat.

Drie succesfactoren

De toekomst is aan de ‘strategisch wendbare organisatie’ die ogenschijnlijk als vanzelf snel en goed op nieuwe ontwikkelingen en kansen weet in te spelen. Daarbij draait het om drie succesfactoren om als organisatie aan de top te komen én te blijven:

  1. Voortdurende alertheid; belangrijke veranderingen, ontwikkelingen, #trends, kansen en bedreigingen tijdig zien aankomen.
  2. Strategische #doortastendheid; je strategie snel en goed aanpassen op deze ontwikkelingen met het rolling strategy-proces.
  3. Operationele #slagkracht; de nieuwe strategie succesvol uitvoeren met snelle en wendbare organisatie-eenheden.
DEELBRON: Auteur: Sjors van Leeuwen