Betrokken

#Bedrijfsgroei en #innovatie vereisen een flinke portie #creativiteit en betrokkenheid op alle niveaus. Betrokkenheid van de medewerkers is cruciaal voor een goed presterende organisatie in termen van #winstgevendheid, #klanttevredenheid en #concurrentiekracht. Succesvolle organisaties hebben opvallend vaak een bovengemiddeld aantal betrokken medewerkers. En betrokken is in deze iets anders dan loyale medewerkers. (zie loyaal)

De top 5 factoren voor #motivatie en #betrokkenheid

Medewerkers geven de volgende top 5 van factoren die hun betrokkenheid vergroten:

 1. Carrièremogelijkheden binnen de organisatie
 2. Organisatiebeleid en bedrijfscultuur
 3. Leiderschap (van het top management van de organisatie)
 4. Beschikbare middelen om de functie uit te oefenen
 5. Erkenning voor persoonlijke prestaties

Goede persoonlijke begeleiding kan de betrokkenheid en daarmee het rendement van de organisatie vergroten. Wordt geen goede invulling gegeven aan de genoemde factoren dan heeft dat een sterk demotiverend effect. Uiteraard zal de organisatie de juiste randvoorwaarden moeten scheppen.

Meet betrokkenheid

Betrokkenheid begint bij een goed #werving en #selectiebeleid. Alleen iemand die past bij de organisatie zal de juiste #betrokkenheid ontwikkelen. Organisatiebeleid en bedrijfscultuur staan niet zomaar genoemd als de tweede factor die de betrokkenheid vergroot. Zijn die goede medewerkers gevonden, dan zal er op regelmatige basis open, helder en zorgvuldig gecommuniceerd moeten worden. Zowel door het top management als door de directe leidinggevenden.

Die #communicatie houdt vooral ook luisteren in. Alleen als de organisatie weet wat de medewerker motiveert in zijn werk, kun je hem begeleiden in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Betrokkenheid meet je door een systematische vragenlijst door de medewerkers in te laten vullen. Met vragen zoals:

 • De toekomst van de organisatie gaat mij werkelijk ter harte
 • Ik vertel anderen trots dat ik voor mijn organisatie werk
 • Mijn baan geeft me het gevoel dat ik iets presteer
 • Ik zou mijn organisatie bij vrienden aanbevelen als een goede plek om te werken
 • Mijn organisatie inspireert me om mijn best te doen
 • Ik begrijp welke bijdrage mijn unit/afdeling levert aan het succes van de organisatie
 • Ik begrijp hoe mijn rol zicht verhoudt tot de doelen, doelstellingen en koers van de organisatie als geheel
 • Ik ben bereid om me meer dan mag worden verwacht in te spannen voor het succes van mijn organisatie
 • Ik ben persoonlijk gemotiveerd om mijn organisatie te helpen succes te boeken.

Werkgevers doen er goed aan om medewerkers vaker zo nodig met zachte dwang te bewegen om eens iets anders te proberen in de organisatie. Dat levert in aantal meer #gemotiveerde #medewerkers op dan wanneer alleen de medewerkers nieuwe uitdagingen krijgen die direct hun vinger opsteken wanneer zich een kans voordoet.

Het kan verder zinvol zijn om een individuele medewerker een assessment te laten doen als de vraag rijst of deze wel op de goede plek zit. Zo kun je voorkomen dat een getalenteerde, betrokken medewerker die goed past bij de organisatie door een ongelukkige carrièrestap verpietert en het bedrijf moet verlaten. Zo valt er letterlijk op elk niveau te investeren in betrokkenheid.

5 Tips

Probeer het gevoel van trots te herstellen bij de medewerkers door:
Begin bij u zelf
In de eerste plaats moet u precies laten zien hoe het moet. Wanneer u verwacht dat uw werknemers zo vakkundig en precies zijn als u moet u daar flink de tijd voor nemen. Bovendien legt u niet alleen uit hoe het moet, maar ook de manier waarop. Dat kost een hoop tijd maar zal zich altijd royaal terugbetalen.
Sociale vaardigheden
Ook belangrijk, zorg dat uw werknemers sociale, vriendelijke mensen zijn. Wanneer iedereen goed met elkaar om gaat heeft dat een #positief effect op uw organisatie!
Complimentjes
Wees niet bang af en toe een complimentje uit te delen. We weten het, dat is niet gemakkelijk. Maar vergeet niet dat het voor uw werknemers niet altijd even makkelijk is. Een schouderklopje is altijd welkom.
Afbranden
Probeer slecht werk niet volledig af te branden. Natuurlijk, het is vervelend wanneer er iets verkeerd gaat. Sterker nog, het is uw goed recht om de schuldige af te branden. Maar het helpt niet. Zorg dat uw werknemer zich #verantwoordelijk voelt voor uw zaak.
Vertrouwen
#Vertrouw uw personeel totdat het tegendeel is bewezen, ga uit van het goede in de mens. Ze moeten ook zakelijke beslissingen kunnen nemen en nieuw aangenomen medewerkers in goede banen leiden

%d bloggers liken dit: