Cultuur succesfactoren

1. Creëer een gevoel van urgentie

Help je medewerkers inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is om meteen te handelen. Leg de nadruk op #emotie (‘see-feel-change’) in plaats van alleen op ratio (‘analysis-think-change’).

Deel dus geen dik rapport met cijfers waarom het anders moet, maar maak een impactvolle visualisatie van het probleem. Laat bijvoorbeeld eens een klant uitleggen hoe hij de service ervaart.

2. Schets een lonkend perspectief

Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe die toekomst kan worden gerealiseerd. Maak de #visie concreet, realistisch en eenvoudig. Je hebt een plan nodig met een afgewogen mix van interventies.

Onderzoek waar pijn- en verbeterpunten zitten. Bepaal aan de hand daarvan concrete acties en evaluatiemomenten waarin je kunt bijsturen en nieuwe acties kunt uitrollen.

3. Zorg voor een sterk actieteam

Intern is een sterke groep nodig die de #verandering stuurt. Een echt actieteam. Mensen met leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit, analytische vaardigheden en urgentiebesef.

Toets ze op de volgende zaken: hebben ze formele en informele invloed? Zijn ze goed geworteld in de organisatie? Kunnen ze wel voldoende afstand nemen en beschikken ze over een kritische blik om daadkrachtig de veranderingen te ondersteunen?

4. Communiceer over de veranderingen

Zorg ervoor dat zoveel mogelijk anderen de visie en strategie #begrijpen en #accepteren. Neem onzekerheid, angst en wantrouwen waar mogelijk weg door structureel duidelijk te maken waar medewerkers aan toe zijn.

Een ‘gevoel van #veiligheid’ is een zeer belangrijke voorwaarde om gedrag bespreekbaar te maken. Het management kan de dialoog starten door ook het eigen gedrag (cultuur) aan de orde te stellen.

5. Maak het anderen mogelijk om te handelen

Neem zoveel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen realiseren dit ook kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan beoordelingssystemen die niet meer aansluiten. Pas die aan, zodat het nieuwe, gewenste #gedrag wordt beloond.

Een andere randvoorwaarde is inzet en steun vanuit de top. Als zij de verandering daar niet dragen, is het traject gedoemd om te mislukken.

6. Vier successen en laat ze zien

Creëer snel een aantal overtuigende successen (quick wins). En maak ze zichtbaar in de #organisatie. Zo beloon je degenen die meebewegen. Bovendien is het een bevestiging dat de nieuwe koers werkt. En dat werkt motiverend voor iedereen.

7. Houd het tempo hoog

Houd het tempo van #veranderen hoog. Als medewerkers lang niets merken, zien of horen, worden zij wantrouwig of ongeïnteresseerd. Ofwel: houd het urgentiebesef hoog. Blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd.

En wees waakzaam voor de overgangsfase van oud naar nieuw. Tijdens de verandering kan die overgang extra werk met zich meebrengen. Erken die extra belasting en benadruk dat die tijdelijk is.

8. Bestendig de verandering

Houd vast aan de nieuwe benaderingen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude tradities te vervangen. Zorg voor verankering door de veranderingen periodiek en systematisch te meten en evalueren.

Bron: De acht stappen van een succesvolle verandering – John P. Kotter
%d bloggers liken dit: